Yhdistyksemme

Ilomantsin 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1943. Tuolloin järjestön toiminnassa tehtiin nuorisotyötä maa- ja metsätalousharrastusten parissa. Nuoret opettelivat 4H-kerhoissa kasvien ja juuresten viljelyä, metsänhoitoa taimien istutuksesta alkaen ja saivat kokemusta myös eläinten kasvattamisesta. 4H-yhdistyksen ensimmäisinä vuosikymmeninä leiri- ja kilpailutoiminta oli vilkasta.

Niin Ilomantsissa kuin muuallakin Suomessa 4H-toiminta on alkuaikojen maaseutupainotteisuudesta muotoutunut nuorisotyöksi, joka soveltuu sekä maaseudulle että kaupunkeihin. 4H-yhdistyksemme ydintehtävät nykyäänkin ovat on kerho- ja harrastetoiminta sekä nuorten työllistäminen.

Monipuolista vapaa-ajantoimintaa kerhojen muodossa järjestetään 6-13 vuotiaille. 14-28-vuotiaille yhdistyksemme tarjoaa työmahdollisuuksia, kerhonohjaajan tehtäviä ja erilaisia kursseja. Retkiä ja tapahtumia järjestetään kaiken ikäisille sekä myös perheille. 4H-toiminta sopii koko perheen yhteiseksi harrastukseksi.

Ilomantsin 4H-yhdistys on osa Suomen 4H-liittoa, jonka perustehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvua. 4H-toiminnan avulla yhdistyksemme edistää nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja elämänhallinnan taitoja. Erilaisissa ryhmissä ja toiminnoissa lapset ja nuoret oppivat yhteistyötaitoja. Toiminnassa keskeistä on myös kestävä kehitys sekä luonnon ja ympäristön kunnioittaminen.

Ilomantsin 4H-yhdistyksen hallitus 2016

Varsinaiset jäsenet:

Aija Vilokkinen, puheenjohtaja

Tanja Kiiski, varapuheenjohtaja

Joonas Potkonen

Jonna Haapalainen

Mira Heiskanen

Leena Tossavainen

Varajäsen:

Elisa Leinonen