Arjen kurvit suoriksi -hanke

Arjen kurvit suoriksi-hanke  2021 

Hanketta rahoittaa Itä-Suomen aluehallintovirasto.  Hankkeen kokonaiskesto 1.1.-31.12.2021

Hankkeen avulla nuoret 13-29 -vuotiaat oppivat arjen taitoja ja tietoja, jotka valmistavat itsenäiseen elämään.
Nuorille järjestetään kursseja, joiden aihealueita ovat mm. työnhaku, taloudellinen rahankäyttö, kotityöt ja
asumiseen liittyvät tiedot ja taidot. Niiden avulla edistetään nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, sekä yhteistyö- ja arjentaitoja. Hanke osallistuttaa nuoret kurssien sisällön suunnitteluun ja hankkeen toteutukseen. Kursseja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hanketyöntekijät

Hanketyöntekijöinä aloittivat Elisa Leinonen ja Ella Eronen. He organisoivat hankkeen koulutuksia ja tapahtumia yhdessä Ilomantsin 4H:n toiminnanjohtajan Tarja Tuupasen kanssa, sekä tuovat nuorta näkökulmaa koulutusten sisältöön.

Talouden hallintaa ja säästämistä  28.10.

Yhteistyössö OP:n kanssa käytiin läpi taloudenhallintaan liittyviä asioita 9-luokkalaisten kanssa.  Pankilta oli asiantuntijana ja nevojen antajana oli Tanja Kainulainen. Hanketyöntekijöillä oli teemaan sopiva Kahoot valmisteltu kiperine kysymyksineen.

Etäkoulutukset yhteistyössä Pogostan yläkoulun kanssa

Hankkeen puitteissa järjestettiin 6.4. ja 9.4. yhteistyössä Pogostan yläkoulun kanssa etäkoulutus teamsin välityksellä työnhakuun ja 4H-yrittäjyyteen liittyen. Oppilailla oli myös mahdollisuus kysyä asiantuntijalta neuvoja, jos jokin asia työnhaussa oli jäänyt askarruttamaan. Samalla kerrottiin tulevista hankkeeseen liittyvistä suunnitelmista.

Arjen kurvit suoriksi-hankkeen Seppo-peli

Toteutimme Seppo-pelialustalla  omatoimisuunnistuksen, jossa testattiin tietämystä eri aloista.