Koronavirus ja kerhotoiminta 4H-yhdistyksissä

13.3.2020

 

Koronavirus puhututtaa luonnollisesti myös 4H-järjestössä. 4H-liitto ei ole tehnyt omaa, erillistä ohjeistusta asiaan, vaan kehotamme seuraamaan THL:n ja UM:n virallisia ohjeita.

https://thl.fi/fi/

https://um.fi/etusivu

 

Tärkeä torjuntakeino on hyvä käsihygienia!

 

 

Suomen 4H-liiton suositus on noudattaa viranomaissuosituksia.

Suomen hallitus on suositellut, että tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi.

Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.

 

Suomen 4H-liitto suosittelee, että 4H-yhdistysten kerhotoiminta keskeytetään toistaiseksi 12.3.2020 lähtien.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä osoitteessa www.thl.fi.